Процедура при неоторизирана транзакция в банка ОББ

Процедурата се състои в попълване на бланки с неадекватни, подмолни въпроси в клон на банката и посещение на РУП за подаване на заявление.

Обикновено пострадалият иска обяснения на банката как и защо е станало. Служителката се свързва с центъра за обслужване на карти, от там ви обясняват, че след като си попълните бланките те се препращат в друг отдел и от там се получава резултат дали транзакцията е оторизирана или е неоторизрана. При искане за връзка с този отдел по телефон отговора е – “Не мога да ви предоставя такъв”.

Как и какво е станало в банката с транзакцията предстои да разбера, а дали ще получа тази информация от банката за момента не е ясно.

Първите ви стъпки в банката трябва да са следните.                    1.  Искайте да ви разпечатайте всички транзакции от началото на валидност на настоящата карта до текущият момент.                                 2.  Внимателно огледайте дали е само една проблемната транзакция, защото за всяка транзакция се попълва допълнителна бланка.                                                                                                       3.  Уверете се, че не сте пазарували от този търговец, неговия сайт и т.н., и сте 100% сигурни, че не сте оторизирали проблемната транзакция.

Ако от банката успеят да докажат, че искането ви е необосновано, според дребния шрифт следва да заплатите 40 лв. за всяка една транзакция която сте им посочили за неоторизирана “Такси необоснована рекламация за транзакция 40 лв. Моля имайте предвид, че тази такса ще бъде задължена, само ако транзакцията се окаже валидна и детайлите от Вашето извлечение са верни” информацията за валидна към 07.05.2014 г. за ОББ

Парадокс:                                                                                                           Да детайлите във вашата транзакция са верни.  Пробвате търсене в интернет и виждате сайта където е била първата крачка на вашите пари.  Той съществува и очаква следващите си жертви.                                                                                                                                      Да има такъв търговец или сайт който се представя за търговец.  Да транзакцията е валидна за банката – нали вече са ви взели парите и са ги превели на търговеца или сайта.              Единственото разумно обяснение, което мога да предположа за съществуването на този текст и тази такса от 40 лв. за всяка оспорена транзакция е да сплашват клиентите си и да ги принудят да не бъдат недоброжелателни, като се опитват да имитират несъгласие с транзакции от сайтове, които са се превърнали в институции като Amazon, Ebay, PayPal и т.н.

Старт на процедурата                                                                                                    Решавате да попълните бланките и този момент служителката ви съобщава, че ви е необходим номер от заведена преписка в полицията. В едната от бланките искат “копие от подаден сигнал в полицията, вх. номер, дата и РПУ” в друга “посочете входящия номер на заведената преписка в полицията”. В бланките е записано и следното “Липсата на някои от данните, изискани по-долу, може да доведе до оставане на жалбата Ви без движение.”

Отивате да РУП и подавате писмено заявление в свободен текст за извършената неоторизирана транзакция. Подавате я в деловодството и си получавате необходимият за банката входящ номер. Необходимо ви е и копие на заявлението, което да приложите към бланките на банката. Аз нямах такова копие и накарах служителката в банката да си копира бележката с номера  и датата, който ми дадоха от деловодството на РУП.

Действия на служителят от РУП отговорен за вашето заявление. Той преценява, колко още информация ще му е необходима и дали ще ви извика за допълнителни данни и информация, за да си изпълни задълженията. По негова преценка се уведомява и Прокуратурата, със съответните действия които ще са необходими и от ваша страна.

Добре дошли отново в банката с попълнени:

Прочетете внимателно въпросите и ги попълнете така, че да няма причина банковия служител да ви обвини в невнимание и небрежност към вашите данни. В общи линии бланките са като мини “психо тест”.

Анкетен лист – 30 въпроса от вида:                                                                   “Лично ли получихте от Банката плика с ПИН кода за картата” “След прочитане на ПИН кода къде записахте цифрите – на лист, в бележник, в телефона си или другаде”                                                           “Къде запазихте листа с оригиналния ПИН код, след като го сменихте”

Формуляр за жалба  – вашите данни, повода за оплакването, вид на проблема и какви действия очаквате да предприеме банката.                                                                                                                                   За конкретния случай:                                                                                                        – Раздел    I   попълвате вашите лични данни.                                                      – Раздел   II   отбелязвате, че оплакването касае банкова карта с вид на проблема “Неоторизирани от картодържателя транзакции по карти в страната и чужбина/оплакването се подава задължително на хартия в клон заедно с копие от подаден сигнал в полицията, вх. номер, дата и РПУ”                                                                        – Раздел   III   Посочвате в бялото поле какви действия очаквате да предприеме банката: Да ви върне парите, да ви преиздаде безплатно картата. Да получите информация как е станало. Банката да уведоми клиентите си за измамата.

Бланка без име попълва се на английски. В конкретния случай информацията отива до VISA. Имената ви, номер на кредитната карта, сумата, името на търговеца (както го виждате на извлечението), датата на транзакцията и отбелязвате от посочените по долу полета “Потвърждавам, че нито аз , нито някой друг картодържател, който има право за достъп до моята банкова сметка, е позволил или участвал в горепосочената транзакция/и”

Направете или си поискайте копия на всичко което сте попълнили, при негативно развитие за вас тези документи ще са ви необходими за следващата институция.

Срок за отговора както е записано в конкретните документи за ОББ от 14 до 45 дни. Обикновено отговарят по бързо за около 1 седмица.

В момента очаквам отговора и действията на банка ОББ.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.