Процедура при неоторизирана транзакция в банка ОББ – абсурдна ситуация КРАЙ

Получих отговор на подадения за последно формуляр за жалба след още 40 дена. Общо 4 месеца безумие.

По формулярите на ОББ бях подал жалба в Полиция, от там тя е стигнала до прокуратура.

Отговора на полицията е:

“След приключване на проверката преписката и материалите към ная са изпратени в Окръжна прокуратура – гр. Ххххххх за решаване по същество”

Отговора на прокуратурата е:

“… Предвид стойността на извършената транзакция, възлизаща едва на стойност 2,25 лева и липсата на настъпили за тъжителя имуществани вреди предвид обстоятелството, че сумата му била възстановена от банката издател на картата, приемам, че деянието се характеризира с явно незначителна обществана опасност, поради което на основание чл. 9, ал. 2, пр. 2 НК е малозначително, т.е. не е настъпило”

Отговора на ОББ е:

“В отговор на Ваша поредна жалба, относно неправомерно извършена транзакция и искане за преиздаване на карта, бихма искали да Ви информираме за следното:

С писмо ххххххххх банката е изложила обстойно своето становище  относно възстановената на ххххххх сума в размер на хххх и липсата на доказателства за компрометиране на Вашата карта.

С настоящето писмо банката отново потвърждава становището, че такса за преиздаване на картата е дължима от Вас и с това считаме случая за приключен от страна на ОББ АД”

Моят отговор на e-mail от ОББ е:

“До всички отговорни за създадената от служители на ОББ абсурдна ситуация,
Благодаря ви отново за бавния и некомпетентен отговор.
Стратегията ви да губите времето на клиентите си е много “положителна и позитивна”.
Кредитната ми карта е 100 % компрометирана.
Това мое изявление мога да го докажа.
Това, че вашите служители не могат да го установат е голям проблем за клиентите ви.
Събирането на такси без да се получава услуга или стока е наказуемо според законите на РБ.”

Фактите са следните:
1. Аз съм 100% жертва на измама в интернет през фиктивен сайт за разплащания и мога да го докажа. Служителите на ОББ как не могат да го преценят остава загадка за мен.
2. В извлечението пише “спечелено оспорено плащане”.
3. Платил съм за услуга която не мога да ползвам заради забавяне от страна на ОББ.
4. Аз уведомих картов център за проблема – и затова се води, че решението за блокиране на картата е мое. Това е неразбираемо и нелогично. Аз се оказвам виновен, че съм уведомил за проблем.
5. Ако си отблокирам картата рано или късно ще ми бъде изтеглена отново някаква сума и отново ще трябва да убеждавам служител на ОББ, че транзакцията не е оторизирана от мен – въпреки че в момента ваш колега ми заяви, че не вижда проблем с оспорената от мен транзакция. Интернет измамниците притежават данните на картата ми.
6. Всяка една институция, фирма с която има договорени отношения си спазва обявените срокове, като за всяко забавяне има неустойки или “мълчаливо съгласие”. Не разбирам как това не важи за ОББ. За всяко забавяне от моя страна дължа лихви, а за всяко забавяне от страна на ОББ?
7. Исканията ми са законни, логични и минимални – оставаше да получа от ОББ отговор в обявения на бланката срок и в полза на клиента.

Ситуацията е абсурдна.

НАПРАВЕТЕ СИ ИЗВОДА И ВИЕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.