Процедура при неоторизирана транзакция в банка ОББ – “параграф 22”

Получих друг отговор на подадения формуляр за жалба след 88 дена.

“При инициираната от страна на банката проверка не бе установено компрометиране  на Вашата карта.

Обръщаме Ви внимание, че в случаите при които банковата карта е повредена, негодна за употреба не по вина на банката или при желание от страна на клиента да получи нова пластика, същият следва да заплати такса в размер на 30 лева за приздаване на нова пластика, съгласно Тарифа за такси и комисионни на физически лица”
Срока обявен на сайта на банката, в общите условия и във формуляра е от 14 до 45 дни.
Пълен отговор на очакванията ми попълнени в т. ІІІ от формуляра все още не съм получил. Няма и категоричен отговор, че ОББ няма да ми преиздаде картата без да ми иска допълнително такса.

Нов опит да се разреши ситуацията по телефона. Бях посъветван да попълня нова жалба през сайта на ОББ.

“Здравейте,
Подал съм следните жалби:
1. вх. № Х-ххх/хх.05.2014 г;
2. вх. № хххх/хх.07.2014 г;
Получих разпечатка и уверение, че сумата ми е върната, но това не решава основният ми проблем. Данните на картата ми са притежание на трети лица без мое съгласие – откраднати са.
Изминаха 88 дена от подаването на първата ми жалба, пълен отговор по нея все още нямам.
По втората ми жалба получих отговор, че картата ми не е компрометирана. Това категорично не отговаря на истината от моя гледна точка. Искам картата ми да бъде преиздадена за сметка на ОББ. Ако не желаете да ми преиздадете картата, то тогава ми върнете удържаната годишна такса за услуга която не мога да изпозвам заради вас. Причините и фактите са изложени в попълнените формуляри и жалби.
Фактите на кратко са следните:
1. Аз съм 100% жертва на измама в интернет през фиктивен сайт за разплащания и мога да го докажа. Служителите на ОББ как не могат да го преценят остава загадка за мен.
2. В извлечението пише “спечелено оспорено плащане”. Това означава, че съм прав и че транзакцията е компрометирана.
3. Платил съм за услуга която не мога да ползвам заради забавяне от страна на ОББ.
4. Аз уведомих картов център за проблема – и затова се води, че решението за блокиране на картата е мое. Това е неразбираемо и нелогично. Аз се оказвам виновен, че съм уведомил за проблем и ми се искат допълнителни такси.
5. Ако си отблокирам картата рано или късно ще ми бъде изтеглена отново някаква сума и отново ще трябва да убеждавам служител на ОББ, че транзакцията не е оторизирана от мен – въпреки че ваш колега ми заяви, че не вижда проблем с оспорената от мен транзакция. Интернет измамниците притежават данните на картата ми.
6. Всяка една институция, фирма с която има договорени отношения си спазва обявените срокове, като за всяко забавяне има неустойки или “мълчаливо съгласие”. Не разбирам как това не важи за ОББ. За всяко забавяне от моя страна ви дължа лихви, а за всяко забавяне от страна на ОББ?
7. Исканията ми са законни, логични и минимални – оставаше да получавам от ОББ пълен отговор в обявения на бланката срок.

Ситуацията е абсурдна.
Ако ви е необходима допълнителна информация за ситуацията моля да се свържете с мен по предоставения на ОББ телефон.
Искам проблемната ситуация да се реши възможно най бързо.

Поздрави
Ххххххх Ххххххх

Продължавам да очаквам отговора и действията на банка ОББ за разрешаване на проблема.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.