Category Archives: BG

Процедура при неоторизирана транзакция в банка ОББ – абсурдна ситуация КРАЙ

Получих отговор на подадения за последно формуляр за жалба след още 40 дена. Общо 4 месеца безумие.

По формулярите на ОББ бях подал жалба в Полиция, от там тя е стигнала до прокуратура.

Отговора на полицията е:

“След приключване на проверката преписката и материалите към ная са изпратени в Окръжна прокуратура – гр. Ххххххх за решаване по същество”

Отговора на прокуратурата е:

“… Предвид стойността на извършената транзакция, възлизаща едва на стойност 2,25 лева и липсата на настъпили за тъжителя имуществани вреди предвид обстоятелството, че сумата му била възстановена от банката издател на картата, приемам, че деянието се характеризира с явно незначителна обществана опасност, поради което на основание чл. 9, ал. 2, пр. 2 НК е малозначително, т.е. не е настъпило”

Отговора на ОББ е:

“В отговор на Ваша поредна жалба, относно неправомерно извършена транзакция и искане за преиздаване на карта, бихма искали да Ви информираме за следното:

С писмо ххххххххх банката е изложила обстойно своето становище  относно възстановената на ххххххх сума в размер на хххх и липсата на доказателства за компрометиране на Вашата карта.

С настоящето писмо банката отново потвърждава становището, че такса за преиздаване на картата е дължима от Вас и с това считаме случая за приключен от страна на ОББ АД”

Моят отговор на e-mail от ОББ е:

“До всички отговорни за създадената от служители на ОББ абсурдна ситуация,
Благодаря ви отново за бавния и некомпетентен отговор.
Стратегията ви да губите времето на клиентите си е много “положителна и позитивна”.
Кредитната ми карта е 100 % компрометирана.
Това мое изявление мога да го докажа.
Това, че вашите служители не могат да го установат е голям проблем за клиентите ви.
Събирането на такси без да се получава услуга или стока е наказуемо според законите на РБ.”

Фактите са следните:
1. Аз съм 100% жертва на измама в интернет през фиктивен сайт за разплащания и мога да го докажа. Служителите на ОББ как не могат да го преценят остава загадка за мен.
2. В извлечението пише “спечелено оспорено плащане”.
3. Платил съм за услуга която не мога да ползвам заради забавяне от страна на ОББ.
4. Аз уведомих картов център за проблема – и затова се води, че решението за блокиране на картата е мое. Това е неразбираемо и нелогично. Аз се оказвам виновен, че съм уведомил за проблем.
5. Ако си отблокирам картата рано или късно ще ми бъде изтеглена отново някаква сума и отново ще трябва да убеждавам служител на ОББ, че транзакцията не е оторизирана от мен – въпреки че в момента ваш колега ми заяви, че не вижда проблем с оспорената от мен транзакция. Интернет измамниците притежават данните на картата ми.
6. Всяка една институция, фирма с която има договорени отношения си спазва обявените срокове, като за всяко забавяне има неустойки или “мълчаливо съгласие”. Не разбирам как това не важи за ОББ. За всяко забавяне от моя страна дължа лихви, а за всяко забавяне от страна на ОББ?
7. Исканията ми са законни, логични и минимални – оставаше да получа от ОББ отговор в обявения на бланката срок и в полза на клиента.

Ситуацията е абсурдна.

НАПРАВЕТЕ СИ ИЗВОДА И ВИЕ

Процедура при неоторизирана транзакция в банка ОББ – “параграф 22”

Получих друг отговор на подадения формуляр за жалба след 88 дена.

“При инициираната от страна на банката проверка не бе установено компрометиране  на Вашата карта.

Обръщаме Ви внимание, че в случаите при които банковата карта е повредена, негодна за употреба не по вина на банката или при желание от страна на клиента да получи нова пластика, същият следва да заплати такса в размер на 30 лева за приздаване на нова пластика, съгласно Тарифа за такси и комисионни на физически лица”
Срока обявен на сайта на банката, в общите условия и във формуляра е от 14 до 45 дни.
Пълен отговор на очакванията ми попълнени в т. ІІІ от формуляра все още не съм получил. Няма и категоричен отговор, че ОББ няма да ми преиздаде картата без да ми иска допълнително такса.

Нов опит да се разреши ситуацията по телефона. Бях посъветван да попълня нова жалба през сайта на ОББ.

“Здравейте,
Подал съм следните жалби:
1. вх. № Х-ххх/хх.05.2014 г;
2. вх. № хххх/хх.07.2014 г;
Получих разпечатка и уверение, че сумата ми е върната, но това не решава основният ми проблем. Данните на картата ми са притежание на трети лица без мое съгласие – откраднати са.
Изминаха 88 дена от подаването на първата ми жалба, пълен отговор по нея все още нямам.
По втората ми жалба получих отговор, че картата ми не е компрометирана. Това категорично не отговаря на истината от моя гледна точка. Искам картата ми да бъде преиздадена за сметка на ОББ. Ако не желаете да ми преиздадете картата, то тогава ми върнете удържаната годишна такса за услуга която не мога да изпозвам заради вас. Причините и фактите са изложени в попълнените формуляри и жалби.
Фактите на кратко са следните:
1. Аз съм 100% жертва на измама в интернет през фиктивен сайт за разплащания и мога да го докажа. Служителите на ОББ как не могат да го преценят остава загадка за мен.
2. В извлечението пише “спечелено оспорено плащане”. Това означава, че съм прав и че транзакцията е компрометирана.
3. Платил съм за услуга която не мога да ползвам заради забавяне от страна на ОББ.
4. Аз уведомих картов център за проблема – и затова се води, че решението за блокиране на картата е мое. Това е неразбираемо и нелогично. Аз се оказвам виновен, че съм уведомил за проблем и ми се искат допълнителни такси.
5. Ако си отблокирам картата рано или късно ще ми бъде изтеглена отново някаква сума и отново ще трябва да убеждавам служител на ОББ, че транзакцията не е оторизирана от мен – въпреки че ваш колега ми заяви, че не вижда проблем с оспорената от мен транзакция. Интернет измамниците притежават данните на картата ми.
6. Всяка една институция, фирма с която има договорени отношения си спазва обявените срокове, като за всяко забавяне има неустойки или “мълчаливо съгласие”. Не разбирам как това не важи за ОББ. За всяко забавяне от моя страна ви дължа лихви, а за всяко забавяне от страна на ОББ?
7. Исканията ми са законни, логични и минимални – оставаше да получавам от ОББ пълен отговор в обявения на бланката срок.

Ситуацията е абсурдна.
Ако ви е необходима допълнителна информация за ситуацията моля да се свържете с мен по предоставения на ОББ телефон.
Искам проблемната ситуация да се реши възможно най бързо.

Поздрави
Ххххххх Ххххххх

Продължавам да очаквам отговора и действията на банка ОББ за разрешаване на проблема.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Процедура при неоторизирана транзакция в банка ОББ – мъките продължават

Получих частичен отговор на подадения формуляр за жалба след 60 дена.
Изминаха 80 дена от подаването. Срока обявен във формуляра е от 14 до 45 дни.
Пълен отговор на очакванията ми попълнени в т. ІІІ от формуляра все още не съм получил.
Многократното ми посещение до клон ОББ за да искам информация се оказаха напразни – единственото което получих на 60 ден е извлечение което показва, че сумата без удържаната такса ми е преведена и съм “спечелил оспореното плащане”.
Разговарях по телефона със служител, който ми обясни, че според служителите които са разглеждали неоторизираната от мен транзакция проблем няма, и трябвало да има тегления от картата ми на по големи суми.
Помолих го и той обеща да прехвърли моя формуляр към отдел, който да прецени дали ще ми бъде преиздадена картата, без да заплащам такса от 30 лв. Кога ще бъда информиран не стана ясно в разговора.

Фактите са следните:
1. Аз съм 100% жертва на измама в интернет през фиктивен сайт за разплащания и мога да го докажа. Служителите на ОББ как не могат да го преценят остава загадка за мен.
2. В извлечението пише “спечелено оспорено плащане”.
3. Платил съм за услуга която не мога да ползвам заради забавяне от страна на ОББ.
4. Аз уведомих картов център за проблема – и затова се води, че решението за блокиране на картата е мое. Това е неразбираемо и нелогично. Аз се оказвам виновен, че съм уведомил за проблем.
5. Ако си отблокирам картата рано или късно ще ми бъде изтеглена отново някаква сума и отново ще трябва да убеждавам служител на ОББ, че транзакцията не е оторизирана от мен – въпреки че в момента ваш колега ми заяви, че не вижда проблем с оспорената от мен транзакция. Интернет измамниците притежават данните на картата ми.
6. Всяка една институция, фирма с която има договорени отношения си спазва обявените срокове, като за всяко забавяне има неустойки или “мълчаливо съгласие”. Не разбирам как това не важи за ОББ. За всяко забавяне от моя страна дължа лихви, а за всяко забавяне от страна на ОББ?
7. Исканията ми са законни, логични и минимални – оставаше да получа от ОББ отговор в обявения на бланката срок.

Ситуацията е абсурдна.

 

В момента очаквам отговора и действията на банка ОББ.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ИЗТОЧВАНЕ НА КРЕДИТНИ КАРТИ ПРЕЗ САЙТА FOR2BILL.COM ИЛИ PES*FOR2BILL.COM SHENZHEN

Как да разберете дали вашата карта е използвана неправомерно.                                                                                                      Практиката, която използват за сега е да източват редовно по малко. Примера, който давам, е с карта VISA на банка ОББ.

1. Вижте online (интернет) банкирането си и проверете за транзакция в CNY -Китайски юани на стойност  9,96 CNY.                    В български левове е около 2,25 BGN.  Погледнете снимката или потърсете този търговец в списъка с вашите транзакции.


"PES*FOR2BILL.COM SHENZHEN       CNY    9.96"

VISA

2. Ако нямате online (интернет) банкиране, погледнете в хартиеното си извлечение и потърсете същото или звъннете на банката си, за да им поискате информация за този търговец.

Какво да направите ако разберете, че картата ви е използвана неправомерно.

1. Веднага се обадете на банката издател на картата, за да бъде блокирана или го направете през online (интернет) банкирането.

2. При първа възможност подайте писмено заявление за оспорване на транзакцията в банката издател на картата.

3. Следвайте процедурите на банката като същевременно си отстоявате правата.

Ако информацията ви е помогнала, имате подобен случай с друг сайт или търговец, банката издател на картата не предприема необходимите действия, споделете проблема или  решението. 

Процедура при неоторизирана транзакция в банка ОББ

Процедурата се състои в попълване на бланки с неадекватни, подмолни въпроси в клон на банката и посещение на РУП за подаване на заявление.

Обикновено пострадалият иска обяснения на банката как и защо е станало. Служителката се свързва с центъра за обслужване на карти, от там ви обясняват, че след като си попълните бланките те се препращат в друг отдел и от там се получава резултат дали транзакцията е оторизирана или е неоторизрана. При искане за връзка с този отдел по телефон отговора е – “Не мога да ви предоставя такъв”.

Как и какво е станало в банката с транзакцията предстои да разбера, а дали ще получа тази информация от банката за момента не е ясно.

Първите ви стъпки в банката трябва да са следните.                    1.  Искайте да ви разпечатайте всички транзакции от началото на валидност на настоящата карта до текущият момент.                                 2.  Внимателно огледайте дали е само една проблемната транзакция, защото за всяка транзакция се попълва допълнителна бланка.                                                                                                       3.  Уверете се, че не сте пазарували от този търговец, неговия сайт и т.н., и сте 100% сигурни, че не сте оторизирали проблемната транзакция.

Ако от банката успеят да докажат, че искането ви е необосновано, според дребния шрифт следва да заплатите 40 лв. за всяка една транзакция която сте им посочили за неоторизирана “Такси необоснована рекламация за транзакция 40 лв. Моля имайте предвид, че тази такса ще бъде задължена, само ако транзакцията се окаже валидна и детайлите от Вашето извлечение са верни” информацията за валидна към 07.05.2014 г. за ОББ

Парадокс:                                                                                                           Да детайлите във вашата транзакция са верни.  Пробвате търсене в интернет и виждате сайта където е била първата крачка на вашите пари.  Той съществува и очаква следващите си жертви.                                                                                                                                      Да има такъв търговец или сайт който се представя за търговец.  Да транзакцията е валидна за банката – нали вече са ви взели парите и са ги превели на търговеца или сайта.              Единственото разумно обяснение, което мога да предположа за съществуването на този текст и тази такса от 40 лв. за всяка оспорена транзакция е да сплашват клиентите си и да ги принудят да не бъдат недоброжелателни, като се опитват да имитират несъгласие с транзакции от сайтове, които са се превърнали в институции като Amazon, Ebay, PayPal и т.н.

Старт на процедурата                                                                                                    Решавате да попълните бланките и този момент служителката ви съобщава, че ви е необходим номер от заведена преписка в полицията. В едната от бланките искат “копие от подаден сигнал в полицията, вх. номер, дата и РПУ” в друга “посочете входящия номер на заведената преписка в полицията”. В бланките е записано и следното “Липсата на някои от данните, изискани по-долу, може да доведе до оставане на жалбата Ви без движение.”

Отивате да РУП и подавате писмено заявление в свободен текст за извършената неоторизирана транзакция. Подавате я в деловодството и си получавате необходимият за банката входящ номер. Необходимо ви е и копие на заявлението, което да приложите към бланките на банката. Аз нямах такова копие и накарах служителката в банката да си копира бележката с номера  и датата, който ми дадоха от деловодството на РУП.

Действия на служителят от РУП отговорен за вашето заявление. Той преценява, колко още информация ще му е необходима и дали ще ви извика за допълнителни данни и информация, за да си изпълни задълженията. По негова преценка се уведомява и Прокуратурата, със съответните действия които ще са необходими и от ваша страна.

Добре дошли отново в банката с попълнени:

Прочетете внимателно въпросите и ги попълнете така, че да няма причина банковия служител да ви обвини в невнимание и небрежност към вашите данни. В общи линии бланките са като мини “психо тест”.

Анкетен лист – 30 въпроса от вида:                                                                   “Лично ли получихте от Банката плика с ПИН кода за картата” “След прочитане на ПИН кода къде записахте цифрите – на лист, в бележник, в телефона си или другаде”                                                           “Къде запазихте листа с оригиналния ПИН код, след като го сменихте”

Формуляр за жалба  – вашите данни, повода за оплакването, вид на проблема и какви действия очаквате да предприеме банката.                                                                                                                                   За конкретния случай:                                                                                                        – Раздел    I   попълвате вашите лични данни.                                                      – Раздел   II   отбелязвате, че оплакването касае банкова карта с вид на проблема “Неоторизирани от картодържателя транзакции по карти в страната и чужбина/оплакването се подава задължително на хартия в клон заедно с копие от подаден сигнал в полицията, вх. номер, дата и РПУ”                                                                        – Раздел   III   Посочвате в бялото поле какви действия очаквате да предприеме банката: Да ви върне парите, да ви преиздаде безплатно картата. Да получите информация как е станало. Банката да уведоми клиентите си за измамата.

Бланка без име попълва се на английски. В конкретния случай информацията отива до VISA. Имената ви, номер на кредитната карта, сумата, името на търговеца (както го виждате на извлечението), датата на транзакцията и отбелязвате от посочените по долу полета “Потвърждавам, че нито аз , нито някой друг картодържател, който има право за достъп до моята банкова сметка, е позволил или участвал в горепосочената транзакция/и”

Направете или си поискайте копия на всичко което сте попълнили, при негативно развитие за вас тези документи ще са ви необходими за следващата институция.

Срок за отговора както е записано в конкретните документи за ОББ от 14 до 45 дни. Обикновено отговарят по бързо за около 1 седмица.

В момента очаквам отговора и действията на банка ОББ.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ