All posts by admin

Online security info for gmail

This is the e-mail I received form  Dashlane. I deeply concern my online security presence. Take a glimpse.

 5 million Google accounts reported compromised – Here’s what to do

 

Dear  Dashlane users,On Wednesday, it was reported that 5 million login and password combinations for compromised Google accounts were posted online by cyber thieves.

We built a tool that allows you to easily check if your Google accounts are part of the breach.

We strongly recommend that you check your Google accounts and immediately take steps to secure them if necessary.
Stay safe!
– The  Dashlane. Team

There is a proved high rated solution: click here ->DAHSLANE             or copy and paste this link in your browser https://www.dashlane.com/en/cs/3bb92d23                                           Next step –  Enter your email address in corresponding field and then sign up with this email to get $15 (i.e. 6 months) of free Dashlane Premium!                                                                                                                           Thank you in advance for using my referral number. I will get same as you – 6 months of free Dashlane Premium.

“The company Dashlane has won many accolades and recognition, including:

 

 

Процедура при неоторизирана транзакция в банка ОББ – абсурдна ситуация КРАЙ

Получих отговор на подадения за последно формуляр за жалба след още 40 дена. Общо 4 месеца безумие.

По формулярите на ОББ бях подал жалба в Полиция, от там тя е стигнала до прокуратура.

Отговора на полицията е:

“След приключване на проверката преписката и материалите към ная са изпратени в Окръжна прокуратура – гр. Ххххххх за решаване по същество”

Отговора на прокуратурата е:

“… Предвид стойността на извършената транзакция, възлизаща едва на стойност 2,25 лева и липсата на настъпили за тъжителя имуществани вреди предвид обстоятелството, че сумата му била възстановена от банката издател на картата, приемам, че деянието се характеризира с явно незначителна обществана опасност, поради което на основание чл. 9, ал. 2, пр. 2 НК е малозначително, т.е. не е настъпило”

Отговора на ОББ е:

“В отговор на Ваша поредна жалба, относно неправомерно извършена транзакция и искане за преиздаване на карта, бихма искали да Ви информираме за следното:

С писмо ххххххххх банката е изложила обстойно своето становище  относно възстановената на ххххххх сума в размер на хххх и липсата на доказателства за компрометиране на Вашата карта.

С настоящето писмо банката отново потвърждава становището, че такса за преиздаване на картата е дължима от Вас и с това считаме случая за приключен от страна на ОББ АД”

Моят отговор на e-mail от ОББ е:

“До всички отговорни за създадената от служители на ОББ абсурдна ситуация,
Благодаря ви отново за бавния и некомпетентен отговор.
Стратегията ви да губите времето на клиентите си е много “положителна и позитивна”.
Кредитната ми карта е 100 % компрометирана.
Това мое изявление мога да го докажа.
Това, че вашите служители не могат да го установат е голям проблем за клиентите ви.
Събирането на такси без да се получава услуга или стока е наказуемо според законите на РБ.”

Фактите са следните:
1. Аз съм 100% жертва на измама в интернет през фиктивен сайт за разплащания и мога да го докажа. Служителите на ОББ как не могат да го преценят остава загадка за мен.
2. В извлечението пише “спечелено оспорено плащане”.
3. Платил съм за услуга която не мога да ползвам заради забавяне от страна на ОББ.
4. Аз уведомих картов център за проблема – и затова се води, че решението за блокиране на картата е мое. Това е неразбираемо и нелогично. Аз се оказвам виновен, че съм уведомил за проблем.
5. Ако си отблокирам картата рано или късно ще ми бъде изтеглена отново някаква сума и отново ще трябва да убеждавам служител на ОББ, че транзакцията не е оторизирана от мен – въпреки че в момента ваш колега ми заяви, че не вижда проблем с оспорената от мен транзакция. Интернет измамниците притежават данните на картата ми.
6. Всяка една институция, фирма с която има договорени отношения си спазва обявените срокове, като за всяко забавяне има неустойки или “мълчаливо съгласие”. Не разбирам как това не важи за ОББ. За всяко забавяне от моя страна дължа лихви, а за всяко забавяне от страна на ОББ?
7. Исканията ми са законни, логични и минимални – оставаше да получа от ОББ отговор в обявения на бланката срок и в полза на клиента.

Ситуацията е абсурдна.

НАПРАВЕТЕ СИ ИЗВОДА И ВИЕ

Online security info

 

This is the e-mail I received form  Dashlane. I deeply concern my online security presence. Take a glimpse.

 

Dear  Dashlane users,On August 5th, it was reported that a Russian hacker group, dubbed CyberVor by Hold Secuirty, has amassed over 4.5 billion stolen personal records. Usernames and passwords from over 420,000 websites are among the stolen data, and it’s reported that half a billion of those records are said to be unique email addresses.Massive data breaches like this are alarming, and so we want to reassure you:
Your Dashlane accounts remain safe.
Your Master Passwords are never transmitted.
Your data is always ciphered locally using AES-256 encryption, even when transmitted.
At this time, there is no available list of sites that were breached. Some of the breached sites may still be vulnerable. In this situation, our advice is as follows:
Make sure you’re not reusing passwords anywhere – especially your Master Password, which should always be unique to Dashlane.
To be on the safe side, reset passwords for the accounts that are most important to you (email, financial, e-commerce sites that have your payment info, accounts that are personal to you).
Enable 2-factor authentication wherever possible.
Resetting passwords on sites that are still vulnerable will not secure that account from another breach on the website’s side. Since it’s unknown which sites are still vulnerable as of now, it’s better to play it safe and update your passwords.We’ll continue to follow this story and update you as more information becomes available. You can also visit the  Dashlane Threat Center or our blog for more information.We’re glad that you’ve chosen to secure your passwords in Dashlane. We hope that you’ll share your solution with others, as there’s no time like the present to start using a password manager.Stay safe!

There is a proved high rated solution: click here ->DAHSLANE             or copy and paste this link in your browser https://www.dashlane.com/en/cs/3bb92d23                                           Next step –  Enter your email address in corresponding field and then sign up with this email to get $15 (i.e. 6 months) of free Dashlane Premium!                                                                                                                           Thank you in advance for using my referral number. I will get same as you – 6 months of free Dashlane Premium.

“The company Dashlane has won many accolades and recognition, including:

 

 

Процедура при неоторизирана транзакция в банка ОББ – “параграф 22”

Получих друг отговор на подадения формуляр за жалба след 88 дена.

“При инициираната от страна на банката проверка не бе установено компрометиране  на Вашата карта.

Обръщаме Ви внимание, че в случаите при които банковата карта е повредена, негодна за употреба не по вина на банката или при желание от страна на клиента да получи нова пластика, същият следва да заплати такса в размер на 30 лева за приздаване на нова пластика, съгласно Тарифа за такси и комисионни на физически лица”
Срока обявен на сайта на банката, в общите условия и във формуляра е от 14 до 45 дни.
Пълен отговор на очакванията ми попълнени в т. ІІІ от формуляра все още не съм получил. Няма и категоричен отговор, че ОББ няма да ми преиздаде картата без да ми иска допълнително такса.

Нов опит да се разреши ситуацията по телефона. Бях посъветван да попълня нова жалба през сайта на ОББ.

“Здравейте,
Подал съм следните жалби:
1. вх. № Х-ххх/хх.05.2014 г;
2. вх. № хххх/хх.07.2014 г;
Получих разпечатка и уверение, че сумата ми е върната, но това не решава основният ми проблем. Данните на картата ми са притежание на трети лица без мое съгласие – откраднати са.
Изминаха 88 дена от подаването на първата ми жалба, пълен отговор по нея все още нямам.
По втората ми жалба получих отговор, че картата ми не е компрометирана. Това категорично не отговаря на истината от моя гледна точка. Искам картата ми да бъде преиздадена за сметка на ОББ. Ако не желаете да ми преиздадете картата, то тогава ми върнете удържаната годишна такса за услуга която не мога да изпозвам заради вас. Причините и фактите са изложени в попълнените формуляри и жалби.
Фактите на кратко са следните:
1. Аз съм 100% жертва на измама в интернет през фиктивен сайт за разплащания и мога да го докажа. Служителите на ОББ как не могат да го преценят остава загадка за мен.
2. В извлечението пише “спечелено оспорено плащане”. Това означава, че съм прав и че транзакцията е компрометирана.
3. Платил съм за услуга която не мога да ползвам заради забавяне от страна на ОББ.
4. Аз уведомих картов център за проблема – и затова се води, че решението за блокиране на картата е мое. Това е неразбираемо и нелогично. Аз се оказвам виновен, че съм уведомил за проблем и ми се искат допълнителни такси.
5. Ако си отблокирам картата рано или късно ще ми бъде изтеглена отново някаква сума и отново ще трябва да убеждавам служител на ОББ, че транзакцията не е оторизирана от мен – въпреки че ваш колега ми заяви, че не вижда проблем с оспорената от мен транзакция. Интернет измамниците притежават данните на картата ми.
6. Всяка една институция, фирма с която има договорени отношения си спазва обявените срокове, като за всяко забавяне има неустойки или “мълчаливо съгласие”. Не разбирам как това не важи за ОББ. За всяко забавяне от моя страна ви дължа лихви, а за всяко забавяне от страна на ОББ?
7. Исканията ми са законни, логични и минимални – оставаше да получавам от ОББ пълен отговор в обявения на бланката срок.

Ситуацията е абсурдна.
Ако ви е необходима допълнителна информация за ситуацията моля да се свържете с мен по предоставения на ОББ телефон.
Искам проблемната ситуация да се реши възможно най бързо.

Поздрави
Ххххххх Ххххххх

Продължавам да очаквам отговора и действията на банка ОББ за разрешаване на проблема.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Процедура при неоторизирана транзакция в банка ОББ – мъките продължават

Получих частичен отговор на подадения формуляр за жалба след 60 дена.
Изминаха 80 дена от подаването. Срока обявен във формуляра е от 14 до 45 дни.
Пълен отговор на очакванията ми попълнени в т. ІІІ от формуляра все още не съм получил.
Многократното ми посещение до клон ОББ за да искам информация се оказаха напразни – единственото което получих на 60 ден е извлечение което показва, че сумата без удържаната такса ми е преведена и съм “спечелил оспореното плащане”.
Разговарях по телефона със служител, който ми обясни, че според служителите които са разглеждали неоторизираната от мен транзакция проблем няма, и трябвало да има тегления от картата ми на по големи суми.
Помолих го и той обеща да прехвърли моя формуляр към отдел, който да прецени дали ще ми бъде преиздадена картата, без да заплащам такса от 30 лв. Кога ще бъда информиран не стана ясно в разговора.

Фактите са следните:
1. Аз съм 100% жертва на измама в интернет през фиктивен сайт за разплащания и мога да го докажа. Служителите на ОББ как не могат да го преценят остава загадка за мен.
2. В извлечението пише “спечелено оспорено плащане”.
3. Платил съм за услуга която не мога да ползвам заради забавяне от страна на ОББ.
4. Аз уведомих картов център за проблема – и затова се води, че решението за блокиране на картата е мое. Това е неразбираемо и нелогично. Аз се оказвам виновен, че съм уведомил за проблем.
5. Ако си отблокирам картата рано или късно ще ми бъде изтеглена отново някаква сума и отново ще трябва да убеждавам служител на ОББ, че транзакцията не е оторизирана от мен – въпреки че в момента ваш колега ми заяви, че не вижда проблем с оспорената от мен транзакция. Интернет измамниците притежават данните на картата ми.
6. Всяка една институция, фирма с която има договорени отношения си спазва обявените срокове, като за всяко забавяне има неустойки или “мълчаливо съгласие”. Не разбирам как това не важи за ОББ. За всяко забавяне от моя страна дължа лихви, а за всяко забавяне от страна на ОББ?
7. Исканията ми са законни, логични и минимални – оставаше да получа от ОББ отговор в обявения на бланката срок.

Ситуацията е абсурдна.

 

В момента очаквам отговора и действията на банка ОББ.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Info about FAKE SITE FOR2BILL.COM

Info about FAKE SITE FOR2BILL.COM

Fake site
Fake site

Address lookup

canonical name for2bill.com.
aliases
addresses 216.224.161.87

Domain Whois record

Queried whois.internic.net with “dom for2bill.com“…

  Domain Name: FOR2BILL.COM
  Registrar: HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
  Whois Server: grs-whois.hichina.com
  Referral URL: http://www.net.cn
  Name Server: DNS17.HICHINA.COM
  Name Server: DNS18.HICHINA.COM
  Status: ok
  Updated Date: 21-nov-2013
  Creation Date: 21-nov-2013
  Expiration Date: 21-nov-2014

>>> Last update of whois database: Sun, 15 Jun 2014 20:27:18 UTC <<<

Queried grs-whois.hichina.com with “for2bill.com“…

Domain Name: for2bill.com
Registry Domain ID: 
Registrar WHOIS Server: whois.hichina.com
Registrar URL: http://www.net.cn/
Updated Date: 2013-11-21T07:33:58Z
Creation Date: 2013-11-21T07:33:58Z
Registrar Registration Expiration Date: 2014-11-21T07:33:58Z
Registrar: HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
Registrar IANA ID: 420
Registrar Abuse Contact Email: abuse@list.alibaba-inc.com
Registrar Abuse Contact Phone: +86.1064242299
Reseller: 
Domain Status: 
Registry Registrant ID: whois-protect
Registrant Name: WHOIS AGENT
Registrant Organization: DOMAIN WHOIS PROTECTION SERVICE
Registrant Street: 3/F.,HiChina Mansion,No.27 Gulouwai Avenue,Dongcheng District,Beijing 100120,China
Registrant City: Beijing
Registrant State/Province: Beijing
Registrant Postal Code: 100120
Registrant Country: CN
Registrant Phone: +8610.64242266
Registrant Phone Ext: 
Registrant Fax: +8610.84138796
Registrant Fax Ext: 
Registrant Email: domainadm@hichina.com
Registry Admin ID: whois-protect
Admin Name: WHOIS AGENT
Admin Organization: DOMAIN WHOIS PROTECTION SERVICE
Admin Street: 3/F.,HiChina Mansion,No.27 Gulouwai Avenue,Dongcheng District,Beijing 100120,China
Admin City: Beijing
Admin State/Province: Beijing
Admin Postal Code: 100120
Admin Country: CN
Admin Phone: +8610.64242266
Admin Phone Ext: 
Admin Fax: +8610.84138796
Admin Fax Ext: 
Admin Email: domainadm@hichina.com
Registry Tech ID: whois-protect
Tech Name: WHOIS AGENT
Tech Organization: DOMAIN WHOIS PROTECTION SERVICE
Tech Street: 3/F.,HiChina Mansion,No.27 Gulouwai Avenue,Dongcheng District,Beijing 100120,China
Tech City: Beijing
Tech State/Province: Beijing
Tech Postal Code: 100120
Tech Country: CN
Tech Phone: +8610.64242266
Tech Phone Ext: 
Tech Fax: +8610.84138796
Tech Fax Ext: 
Tech Email: domainadm@hichina.com
Name Server: dns17.hichina.com
Name Server: dns18.hichina.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2014-06-15T20:27:34Z <<<

Registry Billing ID: whois-protect
Billing Name: WHOIS AGENT
Billing Organization: DOMAIN WHOIS PROTECTION SERVICE
Billing Street: 3/F.,HiChina Mansion,No.27 Gulouwai Avenue,Dongcheng District,Beijing 100120,China
Billing City: Beijing
Billing State/Province: Beijing
Billing Postal Code: 100120
Billing Country: CN
Billing Phone: +8610.64242266
Billing Phone Ext: 
Billing Fax: +8610.84138796
Billing Fax Ext: 
Billing Email: domainadm@hichina.com

Important Reminder: Per ICANN 2013RAA`s request, Hichina has modified domain names`whois format of dot com/net/cc/tv, you could refer to section 1.4 posted by ICANN on http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm#whois

Network Whois record

Queried whois.arin.net with “n ! NET-216-224-161-0-1“…

NetRange:    216.224.161.0 - 216.224.161.255
CIDR:      216.224.161.0/24
OriginAS:    AS4355
NetName:    ELNK-CLOUD
NetHandle:   NET-216-224-161-0-1
Parent:     NET-216-224-128-0-1
NetType:    Reallocated
RegDate:    2012-12-11
Updated:    2012-12-11
Ref:      http://whois.arin.net/rest/net/NET-216-224-161-0-1

OrgName:    SoftCom America Inc.
OrgId:     SOFTC-8
Address:    1100 Pittsford Victor Rd.
City:      Pittsford
StateProv:   NY
PostalCode:   14534
Country:    US
RegDate:    2010-05-05
Updated:    2013-05-10
Ref:      http://whois.arin.net/rest/org/SOFTC-8

OrgTechHandle: RAJAN1-ARIN
OrgTechName:  Rajanayagam, Ted 
OrgTechPhone: +1-416-957-7432 
OrgTechEmail: tedr@softcom.com
OrgTechRef:  http://whois.arin.net/rest/poc/RAJAN1-ARIN

OrgAbuseHandle: ABUSE3309-ARIN
OrgAbuseName:  Abuse Team
OrgAbusePhone: +1-416-957-7401 
OrgAbuseEmail: abuse@softcom.com
OrgAbuseRef:  http://whois.arin.net/rest/poc/ABUSE3309-ARIN

OrgNOCHandle: RAJAN1-ARIN
OrgNOCName:  Rajanayagam, Ted 
OrgNOCPhone: +1-416-957-7432 
OrgNOCEmail: tedr@softcom.com
OrgNOCRef:  http://whois.arin.net/rest/poc/RAJAN1-ARIN

DNS records

name class type data time to live
for2bill.com IN A 216.224.161.87 3600s (01:00:00)
for2bill.com IN SOA
server: dns17.hichina.com
email: hostmaster@hichina.com
serial: 2013120620
refresh: 10800
retry: 900
expire: 604800
minimum ttl: 3600
3600s (01:00:00)
for2bill.com IN MX
preference: 1
exchange: mx.zohomail.com
3600s (01:00:00)
for2bill.com IN NS dns17.hichina.com 3600s (01:00:00)
for2bill.com IN NS dns18.hichina.com 3600s (01:00:00)
87.161.224.216.in-addr.arpa IN PTR vps-1146411-18904.manage.myhosting.com 3600s (01:00:00)
161.224.216.in-addr.arpa IN SOA
server: ns1.caex.com
email: resellers@softcom.com
serial: 1402838054
refresh: 14400
retry: 7200
expire: 2419200
minimum ttl: 3600
3600s (01:00:00)
161.224.216.in-addr.arpa IN RRSIG
type covered: NSEC (47)
algorithm: RSA/SHA-1 (5)
labels: 5
original ttl: 10800 (03:00:00)
signature expiration: 2014-06-25 16:02:56Z
signature inception: 2014-06-15 16:02:56Z
key tag: 26063
signer’s name: 216.in-addr.arpa
signature:
(1024 bits)
A21F1BDEA9035F0B5ACEA8154E977376
14D0B50F1DC4B9D34B9A52D7CED03EF6
88414B366D3BABA8F9531F1F3EEB2ADE
197BCF07BC3CFF056476D0D9847982B3
2EB3A39AE186752DEAC2F248A8804CCE
6DAD81486CB974D1B6EBE9C959660981
B0A0E5AC224B7E0579FFEF893F210202
C8C1B393C62BBB3ECB5B0993EC857651
10800s (03:00:00)
161.224.216.in-addr.arpa IN NSEC
next domain name: 162.224.216.in-addr.arpa
record types: NS RRSIG NSEC
10800s (03:00:00)
161.224.216.in-addr.arpa IN NS ns.caex.com 3600s (01:00:00)
161.224.216.in-addr.arpa IN NS ns2.caex.com 3600s (01:00:00)
161.224.216.in-addr.arpa IN NS ns1.caex.com 3600s (01:00:00)

Traceroute

Tracing route to for2bill.com [216.224.161.87]

hop rtt rtt rtt ip address fully qualified domain name
1 0 0 0 208.101.16.73 208.101.16.73-static.reverse.softlayer.com
2 3 21 9 66.228.118.153 ae11.dar01.sr01.dal01.networklayer.com
3 0 0 0 173.192.18.254 ae14.bbr02.eq01.dal03.networklayer.com
4 0 0 0 157.238.224.229 ae-11.r01.dllstx04.us.bb.gin.ntt.net
5 5 0 0 129.250.2.198 ae-1.r21.dllstx09.us.bb.gin.ntt.net
6 23 31 31 129.250.2.201 ae-4.r21.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net
7 29 29 25 129.250.4.202 ae-2.r06.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net
8 22 23 27 128.242.186.162 xe-0-3-0-7.r06.chcgil09.us.ce.gin.ntt.net
9 52 55 47 165.121.238.69 user-2injri5.dialup.mindspring.com
10 50 54 49 66.32.0.242 static-66-32-0-242.earthlinkbusiness.net
11 48 51 51 216.224.150.166
12 * * *
13 45 48 37 216.224.161.6
14 43 46 39 216.224.161.87 vps-1146411-18904.manage.myhosting.com

Trace complete

Service scan

FTP – 21 220 ProFTPD 1.3.4a Server (ProFTPD) [216.224.161.87]
SMTP – 25 220 vps-1146411-18904.manage.myhosting.com ESMTP
HTTP – 80 HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 15 Jun 2014 20:27:41 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Wed, 04 Dec 2013 17:09:40 GMT
ETag: "4182a94-9c3-4ecb87a7d1d00"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 2499
X-Powered-By: PleskLin
Connection: close
Content-Type: text/html
POP3 – 110 +OK Hello there. <17535.1402864062@localhost.localdomain>
IMAP – 143 * OK [CAPABILITY IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA AUTH=CRAM-MD5 AUTH=PLAIN IDLE ACL ACL2=UNION STARTTLS]
* BYE Disconnected for inactivity.

— end —

How to get better online security

How to manage and strengthen your passwords?

Generated strong passwords aren’t easy to remember. Try to remember this password “ZP$kfd%289_@tp[,qnhjx”. It is not an easy task 🙂                                                                                                                                        You must not write them down on paper, smartphone or any device.    YOU MUST REMEMBER PASSWORDS or USE PROPER TOOL.

There is a proved high rated solution: click here ->DAHSLANE             or copy and paste this link in your browser https://www.dashlane.com/en/cs/3bb92d23                                          Next step –  Enter your email address in corresponding field and then sign up with this email to get $15 (i.e. 6 months) of free Dashlane Premium!                                                                                                                           Thank you in advance for using my referral number. I will get same as you – 6 months of free Dashlane Premium.

Few reasons why I use it:                                                                                                  1. Keeping track of my passwords and making them secure is startlingly simple with Dashlane’s free password manager.                            2. Automatically import my passwords from any browser into my secure password vault.                                                                                                    3. Save any missing passwords as I browse.                                                          4. Make a new password right within my browser.                                          5. Get automatic alerts when websites get breached, compromised, attacked.                                                                                                                                      6. I can generate strong passwords in a click.                                            7. And with Dashlane’s auto-login, I will never have to type any password on any of my devices again. It’s that simple.                                  8. It is obsolete in identifying  the dangerously weak or reused passwords that are stored in my password vault, and see what accounts hackers may have compromised.                                                          9. Manage and use any passwords on all my devices with.                        10 .There is no record of master encryption key anywhere but my head.                                                                                                                                            11. All my information is locally stored or universally synchronized   and encrypted with AES-256, and more than 10,000 iterations of PBKDF2.

“The company Dashlane has won many accolades and recognition, including:

 

ИЗТОЧВАНЕ НА КРЕДИТНИ КАРТИ ПРЕЗ САЙТА FOR2BILL.COM ИЛИ PES*FOR2BILL.COM SHENZHEN

Как да разберете дали вашата карта е използвана неправомерно.                                                                                                      Практиката, която използват за сега е да източват редовно по малко. Примера, който давам, е с карта VISA на банка ОББ.

1. Вижте online (интернет) банкирането си и проверете за транзакция в CNY -Китайски юани на стойност  9,96 CNY.                    В български левове е около 2,25 BGN.  Погледнете снимката или потърсете този търговец в списъка с вашите транзакции.


"PES*FOR2BILL.COM SHENZHEN       CNY    9.96"

VISA

2. Ако нямате online (интернет) банкиране, погледнете в хартиеното си извлечение и потърсете същото или звъннете на банката си, за да им поискате информация за този търговец.

Какво да направите ако разберете, че картата ви е използвана неправомерно.

1. Веднага се обадете на банката издател на картата, за да бъде блокирана или го направете през online (интернет) банкирането.

2. При първа възможност подайте писмено заявление за оспорване на транзакцията в банката издател на картата.

3. Следвайте процедурите на банката като същевременно си отстоявате правата.

Ако информацията ви е помогнала, имате подобен случай с друг сайт или търговец, банката издател на картата не предприема необходимите действия, споделете проблема или  решението. 

Процедура при неоторизирана транзакция в банка ОББ

Процедурата се състои в попълване на бланки с неадекватни, подмолни въпроси в клон на банката и посещение на РУП за подаване на заявление.

Обикновено пострадалият иска обяснения на банката как и защо е станало. Служителката се свързва с центъра за обслужване на карти, от там ви обясняват, че след като си попълните бланките те се препращат в друг отдел и от там се получава резултат дали транзакцията е оторизирана или е неоторизрана. При искане за връзка с този отдел по телефон отговора е – “Не мога да ви предоставя такъв”.

Как и какво е станало в банката с транзакцията предстои да разбера, а дали ще получа тази информация от банката за момента не е ясно.

Първите ви стъпки в банката трябва да са следните.                    1.  Искайте да ви разпечатайте всички транзакции от началото на валидност на настоящата карта до текущият момент.                                 2.  Внимателно огледайте дали е само една проблемната транзакция, защото за всяка транзакция се попълва допълнителна бланка.                                                                                                       3.  Уверете се, че не сте пазарували от този търговец, неговия сайт и т.н., и сте 100% сигурни, че не сте оторизирали проблемната транзакция.

Ако от банката успеят да докажат, че искането ви е необосновано, според дребния шрифт следва да заплатите 40 лв. за всяка една транзакция която сте им посочили за неоторизирана “Такси необоснована рекламация за транзакция 40 лв. Моля имайте предвид, че тази такса ще бъде задължена, само ако транзакцията се окаже валидна и детайлите от Вашето извлечение са верни” информацията за валидна към 07.05.2014 г. за ОББ

Парадокс:                                                                                                           Да детайлите във вашата транзакция са верни.  Пробвате търсене в интернет и виждате сайта където е била първата крачка на вашите пари.  Той съществува и очаква следващите си жертви.                                                                                                                                      Да има такъв търговец или сайт който се представя за търговец.  Да транзакцията е валидна за банката – нали вече са ви взели парите и са ги превели на търговеца или сайта.              Единственото разумно обяснение, което мога да предположа за съществуването на този текст и тази такса от 40 лв. за всяка оспорена транзакция е да сплашват клиентите си и да ги принудят да не бъдат недоброжелателни, като се опитват да имитират несъгласие с транзакции от сайтове, които са се превърнали в институции като Amazon, Ebay, PayPal и т.н.

Старт на процедурата                                                                                                    Решавате да попълните бланките и този момент служителката ви съобщава, че ви е необходим номер от заведена преписка в полицията. В едната от бланките искат “копие от подаден сигнал в полицията, вх. номер, дата и РПУ” в друга “посочете входящия номер на заведената преписка в полицията”. В бланките е записано и следното “Липсата на някои от данните, изискани по-долу, може да доведе до оставане на жалбата Ви без движение.”

Отивате да РУП и подавате писмено заявление в свободен текст за извършената неоторизирана транзакция. Подавате я в деловодството и си получавате необходимият за банката входящ номер. Необходимо ви е и копие на заявлението, което да приложите към бланките на банката. Аз нямах такова копие и накарах служителката в банката да си копира бележката с номера  и датата, който ми дадоха от деловодството на РУП.

Действия на служителят от РУП отговорен за вашето заявление. Той преценява, колко още информация ще му е необходима и дали ще ви извика за допълнителни данни и информация, за да си изпълни задълженията. По негова преценка се уведомява и Прокуратурата, със съответните действия които ще са необходими и от ваша страна.

Добре дошли отново в банката с попълнени:

Прочетете внимателно въпросите и ги попълнете така, че да няма причина банковия служител да ви обвини в невнимание и небрежност към вашите данни. В общи линии бланките са като мини “психо тест”.

Анкетен лист – 30 въпроса от вида:                                                                   “Лично ли получихте от Банката плика с ПИН кода за картата” “След прочитане на ПИН кода къде записахте цифрите – на лист, в бележник, в телефона си или другаде”                                                           “Къде запазихте листа с оригиналния ПИН код, след като го сменихте”

Формуляр за жалба  – вашите данни, повода за оплакването, вид на проблема и какви действия очаквате да предприеме банката.                                                                                                                                   За конкретния случай:                                                                                                        – Раздел    I   попълвате вашите лични данни.                                                      – Раздел   II   отбелязвате, че оплакването касае банкова карта с вид на проблема “Неоторизирани от картодържателя транзакции по карти в страната и чужбина/оплакването се подава задължително на хартия в клон заедно с копие от подаден сигнал в полицията, вх. номер, дата и РПУ”                                                                        – Раздел   III   Посочвате в бялото поле какви действия очаквате да предприеме банката: Да ви върне парите, да ви преиздаде безплатно картата. Да получите информация как е станало. Банката да уведоми клиентите си за измамата.

Бланка без име попълва се на английски. В конкретния случай информацията отива до VISA. Имената ви, номер на кредитната карта, сумата, името на търговеца (както го виждате на извлечението), датата на транзакцията и отбелязвате от посочените по долу полета “Потвърждавам, че нито аз , нито някой друг картодържател, който има право за достъп до моята банкова сметка, е позволил или участвал в горепосочената транзакция/и”

Направете или си поискайте копия на всичко което сте попълнили, при негативно развитие за вас тези документи ще са ви необходими за следващата институция.

Срок за отговора както е записано в конкретните документи за ОББ от 14 до 45 дни. Обикновено отговарят по бързо за около 1 седмица.

В момента очаквам отговора и действията на банка ОББ.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ

“FOR2BILL.COM” o “PES*FOR2BILL.COM SHENZHEN” Truffa con carte di credito

Ritiro non autorizzato di denaro da carte di credito

Come potete verificare che la vostra carta é stata utilizzata impropriamente ?                                                                                              La pratica utilizzata finora è la rimozione periodicamente d’una piccola somma di denaro . Faccio un esempio con una carta VISA emessa da UBB .

1. Guardate il vostro online banking o sul sito della vostra banca e controlate se c’è qualsiasi transazione CNY – Yuan cinese di valore 9,96 CNY . Nella vostra valuta è di  € 1,17 ; 1.61 USD ; 0.95 GBP ; 163,79 JPY circa . Guardate la foto di riferimento , o ricercate  questo commerciante nella lista delle transazioni .


"PES*FOR2BILL.COM SHENZHEN       CNY    9.96"

VISA

Se non avete online banking , controllate il vostro estratto di conto bancario  e cercate  il commerciante summenzionato o chiamate la vostra banca per chiedere  informazione.

Cosa dovete fare se  avete scoperto che la vostra carta è stata usata illegalmente

1. Chiamate immediatamente la banca emittente e bloccate la vostra carta o fattelo  attraverso  online  banking .

2. Appena possibile presentate una domanda scritta alla banca di emissione della carta per recuperare il ritiro non autorizzato di denaro.

3. Seguite le procedure bancarie nel frattempo difendendo i vostri diritti.

Se questa informazione è stata utile per voi, avete un caso simile con un altro sito o commerciante e la banca emittente non capisce il problema , per favore, condividete la vostra esperienza .